Cộng đồng Bác Sĩ Đa Khoa tư vấn sức khỏe và sắc đẹp

Một số nhóm kháng sinh phổ biến và công dụng của nó

Một số nhóm kháng sinh phổ biến và công dụng của nó như thế nào? Hãy cùng Bác Sĩ Nhỏ chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về thuốc kháng sinh!

Kháng sinh (antibiotics) chính là những loại chất kháng khuẩn (antibacterial substances) được tạo ra bởi các chủng vi sinh vật (vi khuẩn, nấm, Actinomycetes), nó có tác dụng trong việc ức chế sự phát triển của các vi sinh vật khác.

1. Kháng sinh nhóm Beta – Lactam

Nhóm beta-lactam chính là một loại họ kháng sinh rất lớn, nó bao gồm các loại kháng sinh có cấu trúc hóa học chứa vòng beta-lactam. Khi vòng này liên kết với một cấu trúc vòng khác thì nó sẽ hình thành các phân nhóm lớn tiếp theo: nhóm penicilin, nhóm cephalosporin và các beta-lactam khác.

cac-nhom-thuoc-khang-sinh-va-tac-dung

2. Kháng sinh nhóm Aminoglycosid

Các aminosid có thể là những sản phẩm tự nhiên phân lập từ môi trường nuôi cấy các chủng vi sinh, cũng có thể là các kháng sinh bán tổng hợp. Các kháng sinh thuộc nhóm này gồm có kanamycin, neltimicin, gentamicin, tobramycin, amikacin.

3. Kháng sinh nhóm Macrolid

Các macrolid có thể là những loại sản phẩm tự nhiên phân lập từ môi trường nuôi cấy các chủng vi sinh, cũng có thể là các loại kháng sinh bán tổng hợp. Tùy thuộc theo từng cấu trúc hóa học, hoàn toàn có thể chia kháng sinh nhóm macrolid thành 3 phân nhóm:

– Cấu trúc 14 nguyên tử carbon bao gồm có: erythromycin, roxithromycin, oleandomycin, clarithromycin, dirithromycin.

– Cấu trúc 15 nguyên tử carbon bao gồm: azithromycin.

– Cấu trúc 16 nguyên tử carbon bao gồm: spiramycin, josamycin.

4. Kháng sinh nhóm Lincosamid

Nhóm kháng sinh Lincosamid này bao gồm có hai loại thuốc là: Lincomycin và clindamycin. Mà trong đó lincomycin là loại kháng sinh tự nhiên, clindamycin là kháng sinh bán tổng hợp từ lincomycin.

5. Kháng sinh nhóm Phenicol

Nhóm kháng sinh này bao gồm hai loại thuốc: Cloramphenicol và Thiamphenicol, trong đó thì cloramphenicol là kháng sinh tự nhiên, còn thiamphenicol là kháng sinh tổng hợp.

6. Kháng sinh nhóm Cyclin

Các thuốc nhóm này gồm có cả loại kháng sinh tự nhiên và kháng sinh bán tổng hợp. Các thuốc thuộc nhóm bao gồm có: doxycyclin, chlortetracyclin, demeclocyclin, oxytetracyclin, methacyclin, minocyclin.

cac-nhom-thuoc-khang-sinh-va-tac-dung

7. Kháng sinh nhóm Peptid

Các kháng sinh thuộc nhóm này có cấu trúc hóa học là các peptid. Dùng trong lâm sàng hiện nay có các phân nhóm:

– Polypetid (polymyxin, colistin).

– Glycopeptid (vancomycin, teicoplanin).

– Lipopeptid (daptomycin).

8. Kháng sinh nhóm Quinolon

– Các kháng sinh nhóm quinolon không có nguồn gốc tự nhiên, mà toàn bộ loại kháng sinh này được sản xuất bằng tổng hợp hóa học.

– Các kháng sinh trong cùng nhóm quinolon tuy nhiên có phổ tác dụng không hoàn toàn giống nhau. Căn cứ vào phổ kháng khuẩn, theo một số các tài liệu, quinolon tiếp tục được phân loại thành các thế hệ như tóm tắt trong Bảng I.5.

9. Các nhóm kháng sinh khác

– Nhóm Co-trimoxazol.

– Nhóm oxazolidinon.

– Kháng sinh nhóm 5-nitro-imidazol.

Bác Sĩ Nhỏ

Được đóng lại.